آگهي مزايده فروش اقلام مازاد

شركت توسعه و عمران شهرستان نائين (سهامي عام) توليد كننده ميل لنگ و ميل بادامك خودرو در نظر دارد اقلام ذيل را از طريق مزايده عمومي به فروش برساند . لذا متقاضيان محترم مي توانند ظرف مدت10 روز كاري از تاريخ 7/2/92 تا 18/2/92 براي بازديد به نشاني : شهرستان نائين ، كيلومتر 2 جاده نائين به اصفهان مراجعه و براي دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن هاي 9-2258027-0323 ( آقاي پيمان نويدي) تماس حاصل نمايند .

1-      انواع ماشين آلات توليدي سالم به تعداد 13 دستگاه

2-      انواع ماشين آلات فرسوده به تعداد 6 دستگاه

3-      انواع آهن آلات صنعتي ، ساختماني ، سنگ ساب و ضايعات فلزي و چوبي

 

ميزان سپرده شركت در مزايده 150.000.000 ريال قابل واريز به شماره حساب 1623043130 نزد بانك تجارت شبعه شهرستان نائين بوده و متقاضيان ميبايست تا 28/2/92پيشنهادات قيمت خود را به همراه نشاني كامل به آدرس دفتر مركزي شركت درتهران ميدان فاطمي ، خيابان شهيد گمنام، ميدان گلها، خيابان 1/4 ، شماره 109 طبقه چهارم ارسال نمايند .

زمان برگزاري مزايده ساعت 10روز 31/2/92 در محل دفتر مركزي شركت و بدون حضور پيشنهاددهندگان بوده و نتيجه به اطلاع برنده مزايده خواهد رسيد .

هزينه آگهي ، كارشناسي و ماليات و عوارض ارزش افزوده بر عهده برنده مزايده ميباشد .

ضمناً شركت در رد يا قبول پيشنهادات و فروش موردي، بخشي يا كلي اقلام فوق مختار ميباشد .

 

هيئت مديره شركت

تصاوير اقلام مزايده

فرم شركت در مزايده

تاريخ بروز رساني :1392/02/01

 


No Articles Found.