آزمایشگاه کنترل کیفیت کمينه

 

آزمايشگاه مترولوژي : شامل پيشرفته ترين تجهيزات اندازه گيري ابعادي ، هندسي و فرم  ، محصول شركتهاي مطرح دنيا از جمله شركتهاي 

MAHR , DEA , PLANOLITH , STARRETT

 تجهيزات

رديف

شرح آزمايش

نام دستگاه

شركت و كشور سازنده

1

تعيين نلرانسهاي فرم

Primar

MAHR - Germany

2

اندازه گيري سه بعدي

CMM

DEA - Italy

3

اندازه گيري صافي سطح

Perthometer concept Roughness

MAHR - Germany

4

اندازه گيري رزوه ها , شيارها , فرورفتگيها و برجستگيها

Perthometer concept Contour

MAHR - Germany

5

اندازه گيري فواصل طولي

Height Measuring

MAHR - Germany

6

كاليبراسيون

828pc

MAHR – Germany

7

هند پمپ

Druck

Druck - USA

 

 

1 -  PRIMAR

مدل MX4

دامنه كاربرد : امكان اندازه گيري كليه تلرانسهاي ابعادي ، فرم ( شامل گردي ، پروفيل ، راستي ) و موقعيت ( شامل لنگي ، تقارن ، تعامد و ... )

2CMM

        مدل Global B2 status 07 10 07  

دامنه كاربرد : اندازه گيري سه بعدي با نرم افزار PC DMISW , قابليت چرخش كلگي پراب در راستاي افقي 360 درجه و عمودي 105 درجه با گام چرخش 7.5 درجه

3زبري سنج ايستگاهي ( Perthometer concept Roughness )

        مدل PGK120 

دامنه كاربرد : اندازه گيري پارامترهاي زبري سطح بر اساس استانداردهاي DIN , CNOMO و ... در فاصله طولي 0.56mm تا 56mm .

4كانتور گراف (Perthometer concept Contour )

         مدل PAV – CV 

دامنه كاربرد : اندازه گيري ابعاد و زواياي قطعات پيچيده ( پخ , شيار , شعاع و ... ) , با قابليت اسكن قطعات بصورت دو بعدي و انتقال اطلاعات به نرم افزار و تهيه شكل هندسي از گراف بدست آمده و امكان ذخيره سازي گراف

5 - Height Measuring 

         مدل Digimar CX1   

دامنه كاربرد : اندازه گيري فواصل طولي ( دهانه , قطر شفت , قطر سوراخ و تعيين نقاط مي نيمم و ماكزيمم شفت و سوراخ ) .

6 - كاليبراسيون طول ULM

         مدل 828 pc WIN  

دامنه كاربرد : كاليبراسيون انواع گيجهاي برو  - نرو , توپي , رينگي ( با رزوه و بدون رزوه ), گيجهاي دهان اژدري و ساعت انديكاتور .

7هند پمپ

        مدل PV411

دامنه كاربرد : كاليبراسيون گيجهاي فشار اعم از هيدروليك و پنوماتيك از 1.5bar ( خلا ) تا 700bar .

 

 

 

 

آزمايشگاه متالورژي : سختي سنجي ، برش ، مانت گرم ، پوليش و آماده سازي قطعه جهت بررسي ساختار متالوگرافي بوسيله ميكروسكوپ مجهز به سيستم مونيتورينگ بر اساس استانداردهاي متالورژي و انجام تست خستگي به وسيله تجهيزاتي از شركتهاي مطرح دنيا از جمله STRUERS  , ZEISS و C.V.Instruments , Sontag

 

           تجهيزات

رديف

شرح آزمايش

نام دستگاه

شركت و كشور سازنده

1

متالوگرافي و ارائه تصاوير ميكروسكوپي

Microscope

ZEISS - Germany

2

سختي سنجي راكول

Universal Hardness tester

CV - INSTRUMENT UK

3

سختي سنجي برينل

Brinell Hardness tester

CV - INSTRUMENT UK

4

تست خستگي

Baldwin – SF – 10U

Sontag - USA

 

 

1ميكروسكوپ

         مدل Axiotech – 100  

دامنه كاربرد : بررسي ساختار ميكروسكوپي

2 - سختي سنج اونيورسال  (Universal Hardness tester) 

          مدل NDVRBM

 

دامنه كاربرد : اندازه گيري سختي در مقياسهاي HRC , HRB , HV , HBW .

3 - سختي سنج ( Brinell Hardness tester )

           مدل  THB – 630E

دامنه كاربرد : اندازه گيري سختي قطعات خام  از روي قطر ball ( 2.5mm , 5mm , 10 mm )

4 - بالدوين (Baldwin – SF – 10U )

دامنه كاربرد : اندازه گيري حد خستگي انواع ميل لنگ