نام : محمد شاه صفی سمت : مدير عامل و عضو موظف هيات مديره

پست الکترونیکی:shahsafi@tosn.co.ir

تحصيلات: ليسانس مكانيك

سابقه كاري:

*  رئیس هیئت مدیره شرکت آیدا میر

* عضو هیئت مدیره محور سازان

* مدیر عامل محور سازان

* رئیس هیئت مدیره ماشین ابزار تام

* عضو هئیت مدیره محور خودرو

 

 

 

نام :ناصر حيدريان سمت :رئيس هيات مديره و عضو هيات مديره پست الکترونیکی :Heidarian@tosn.co.ir تحصیلات :ليسانس حسابداري سابقه کاری : شاغل در سازمان حسابرسي با رتبه سرپرست

مدير امو مجامع و حسابرسي شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

سرپرست مديريت بودجه و گزارشات شركت گسترش سرمايه گذاري ايران خودرو

عضو غير موظف هيات مديره شركت طراحي ،مهندسي و توسعه ساخت ايران خودرو

عضو غير موظف هيات مديره شركت توسعه و عمران نايين

عضو موظف هيات مديره شركت توسعه و عمران نايين

 

 

 

 

 

 


 

 

نام :جواد محمدي سمت :نايب رئيس هيات مديره و عضو هيات مديره پست الکترونیکی : تحصیلات : سابقه کاری:

 

 

 

 

 

 

 

نام :ابراهيم پور رمضان سمت :عضو هيات مديره پست الکترونیکی : تحصیلات : :سابقه کاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نام :حسن شفيعي سمت :عضو هيات مديره پست الکترونیکی: تحصیلات : سابقه کاری :