چشم انداز و ماموریت کمينه

 

چشم انداز(آرمان):

انتخاب اول خودروسازان داخلی در زمینه محصولات تولیدی و قرارگرفتن در زنجیره تامین خودروسازان بین المللی. 

  

 

ماموريت :  

تولید قطعات خودروهای سواری در سطح استاندارد جهانی از نظر کیفیت، قیمت و تحویل بموقع، و پیشرو بازار داخل کشور در خصوص تولید محصولات جدید، در گروه محصولات تولیدی